سيستم آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سلام كاربر ميهمان 

ورود به سامانه آموزش  

 


بازیابی کلمه ی عبور
كاربر جديد؟ عضو سایت شوید!

شرح وظايف مسئول امور دفتري

 
صفحه اصلي > معاونت آموزشي > مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
شرح وظايف مسئول امور دفتري آموزش مداوم  

 

همكاران

 
 

 1- پیگیری مكاتبات آموزش مداوم و ثبت رایانه ای و ارجاع نامه ها

 2-  پیگیری درخواست های اداری در آموزش مداوم مانند درخواست خرید و درخواست از انبار

 3- پاسخگویی تلفنی و حضوری به ارباب رجوع آموزش مداوم

 4- اطلاع رسانی نامه های اداری به همكاران در تابلوی اعلانات آموزش مداوم

 5- بایگانی داخلی دفتر آموزش مداوم مانند: دستورالعمل های جاری و نامه های ضروری و ...

 6- صدور گواهی شركت و سخنرانی در برنامه های آموزشی و گواهی پنج ساله

 7- تایپ نامه های اداری در موارد اضطراری

 8- ثبت نام برنامه های آموزش مداوم

عليرضا مشير احمدي
سمت: مسئول امور دفتری آموزش مداوم

 

تحصيلاتدیپلم تجربی