• سال 93

 

نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم


نظارت بر اجرای برنامه های آموزش مداوم

دریافت فایل PDF

نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش مداوم كشور در سه سطح پيش بيني ميگردد:

1- وزارت بهداشت و درمان 2- دانشگاهها 3- دبير برنامه

1- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ( اداره كل آموزش مداوم ) نظارت بر اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل بعمل مي آورد.
الف – واحد نظارت و ارزشيابي اداره كل آموزش مداوم بصورت حضوري ( با يا بدون اطلاع قبلي ) بر انجام برنامه ها بصورت اتفاقي نظارت ميكند.
ب – اين واحد با استفاده از گزارش ارزشيابي و نظارت شوراي هر دانشگاه و يا دبير آموزش مداوم دانشگاه به بررسي و تحليل برنامه ها و طبقه بندي آنها جهت اعتبار بخشي مي پردازد.
2- دانشگاههاي علوم پزشكي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها را به دو روش ذيل انجام ميدهند:
الف – شوراي آموزش مداوم دانشگاه مسئول اصلي نظارت بر نحوه اجراي برنامه ها مي باشد و گزارش دوره اي ازدبيرآموزش مداوم خواهد داشت .
ب – دبير آموزش مداوم بر برنامه ريزي ، زمان ، مكان ، انتخاب دبير و اجراي برنامه ( محتوي ، شيوه ) و صدور گواهي نظارت داشته و گزارش آن را به شوراي آموزش مداوم دانشگاه ارائه ميدهد و همچنين طبق ضوابط بطور مرتب براي اداره كل آموزش مداوم ارسال مي نمايد.
3- دبير برنامه : مسئول نظارت بر محتوي و شيوه اجراي برنامه ، حضور و غياب و رعايت دستور العمل ها مي باشد.
تبصره:
1- انجام حضور غياب در هر برنامه لازم است و اعطاي امتياز متناسب با ساعات حضور شركت كننده در برنامه مي باشد.
2- اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت بر اساس ارزشيابي انجام شده از برنامه قبلي هر انجمن يا دانشگاه امتياز برنامه بعدي را تعيين مي كند . ارزشيابي از برنامه ها موارد ذيل را شامل ميشود:
- انجام حضور و غياب و اعطاي امتياز مناسب با ساعت حضور شركت در برنامه ها ( در خصوص برنامه هاي مدون به غيبت بيش از30 دقيقه گواهينامه تعلق نمي گيرد).
- رعايت حداكثر تعداد شركت كننده جهت برنامه هايي كه براي آن حداكثر تعداد شركت كننده معين شده است .
- برگزاري برنامه مطابق با ساعات تعيين شده در برنامه درخواستي.
- رعايت ميزان حق ثبت نام دريافتي از شركت كنندگان مطابق با مبلغ پيشنهادي و مصوب شورايعالي آموزش مداوم
- حتي الامكان از تغيير تاريخ خودداري و در صورت اجبار به سه تا 6 ماه بعد منتقل گردد.
- توزيع فرمهاي نظر سنجي از برنامه و اساتيد بر اساس ضوابطي كه اداره كل آموزش مداوم مشخص مي كند.
- ارسال بموقع نتايج نظر سنجي از سخنرانان و شركت كنندگان در برنامه به اداره كل آموزش مداوم وزارت .
- تهيه خلاصه متن سخنرانيها و توزيع آن ( حتي الامكان ).
- ارائه گواهي نامه هاي شركت در دوره مطابق با امتياز تعيين شده در مجوز و فرم استاندارد اداره كل آموزش مداوم در پايان هر برنامه متناسب با ساعات حضور شركت كننده.
- همكاري با كميته پژوهش اداره كل در موارديكه پيشنهاد ارزشيابي هاي ويژه به مجري برنامه ميشود.
- در نظر گرفتن فرصت كافي براي بحث و تبادل نظر در انتهاي برنامه مطابق برنامه پيشنهادي.
- درصورت عدم اجراي مطلق ضوابط و روشهاي نظارت و ارزشيابي ، دبير آن برنامه حداقل براي يك دوره ( طبق نظر مديركل آموزش مداوم ) و آن سازمان برا ي يكسال مجوز دريافت نخواهد كرد.

مصاديق عدم اجراي مطلق ضوابط و روشها عبارتند از:

- تغيير ساعات برنامه و تاريخ برنامه و يا حق ثبت نام بدون اخذ مجوز از اداره كل آموزش مداوم در حاليكه مغاير با برنامه پيشنهادي ارسالي به اداره كل آموزش مداوم باشد.
- صدور گواهي هاي غير واقعي.
- عدم اجراي ضوابطي كه از طرف اداره كل آموزش مداوم براي آن برنامه تعيين شده است .
- در صورتيكه ارزشيابي برنامه از طرف اداره كل نشانگر كيفيت پائين آن برنامه باشد.
3- دبير هر برنامه كه روشهاي نظارت و ارزشيابي را با موفقيت انجام دهد شامل تسهيلات زير خواهد شد.
الف – فعاليت وي بعنوان استاد نمونه ارزيابي ميگردد ( ضوابط آن به تصويب معاونت پژوهشي وزارت متبوع ميرسد).
ب – متناسب با كيفيت برنامه اجرا شده تا سقف 20% خق ثبت نام كه خارج از شمول مي باشد در اختيار دبير آموزش مداوم دانشگاه قرار ميگيرد تا به تناسب فعاليت بين دست اندركاران و همكاران كميته اجرائي آن برنامه با نظر دبير برنامه هزينه شود.
تبصره : مصاديق كيفيت برنامه همان مواردي است كه در قسمت 2 اين دستورالعمل آمده است

 
 

 
 
 

بازديدكنندگان

امروز: 277
ديروز:155
اين هفته: 432
هفته‌ي گذشته: 1919
اين ماه: 6612
ماه گذشته: 7855
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.