واحد اجرایی آموزش مداوم


واحد اجرایی آموزش مداوم

دریافت فایل PDF

واحد اجرائي آموزش مداوم دانشگاه شامل قسمتها و شرح وظايف زير مي باشدكه به تفكيك ارائه مي گردد:

 

1-مسئول اجرائي

2-مسئول سالن

3-مسئول پاسخگوئي به مراجعين(امور ثبت نام و صدور گواهي ها اعم از گواهي شركت –المثني و...)

4-مسئول سمعي بصري

 

 شرح وظايف مسئول اجرائي

1-نظارت بر عملكرد پرسنل بخش اجرائي شامل همكاران شاغل در بخش:

الف)پاسخگوئي به مراجعين: همان اپراتورهاكه مسئوليت پاسخگوئي به مراجعين انجام امور ثبت نام و صدور گواهي شركت افراد را بعهده دارند.

ب)اجراي برنامه ها كه بر عهده مسئولين سالن؛ امور سمعي بصري-مسئولين خدمات-تاسيسات تداركات و غيره مي باشد.

2-تعيين و تقسيم مسئوليت افراد جهت اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس تقويم مندرج در روزنامه در ابتداي هر ماه بر اساس مجوز صادره از مراجع مربوطه

3-تهيه پوشه اختصاصي مربوط به هر برنامه و انجام اقدامات لازم در فرم 50 كه بعهده مسئول اجرائي است :و تحويل پوشه به مسئولين سالن ها به منظور اقدام مابقي امور طبق فرم 50

4- كنترل نحوه اجراي برنامه ها از طريق مسئولين سالن ها و حضور فعال در محل برگزاري

5-بررسي و اخذ مستندات هر برنامه پس از اجرا از مسئول سالن و رفع نقص دقيق مدارك در چارچوب دستورالعمل مربوط به نحوه تكميل پوشه برنامه ها و فرم 60

6-تحويل مستندات هر برنامه آموزشي به كارشناس  نظارت و ارزشيابي

7-جمع بندي گزارش كار كيفي و كمي پرسنل در پايان هر ماه در قالب جدول عملكردي پايان هر ماه و ارائه به مسئول واحدبه منظور تنظيم حق الزحمه پرسنل بخش وثبت عملكردها

 

 شرح وظايف مسئول سالن

1-اخذ پوشه مربوط به برنامه هاي آموزشي كه اجراي آن توسط مسئول اجرائي در ابتداي هر ماه به وي واگذار شده است.

2-نظارت بر حسن اجراي وظايف پرسنل بخش شاغل در سالن شامل: سمعي و بصري خدمات و تاسيسات و ... در چارچوب شرح وظايف ابلاغي به ايشان

3-انجام كليه وظايف مربوط به مسئول سالن بر حسب شرح وظايف مندرج در فرم شماره 50 در هر برنامه از قبيل آماده سازي كليه فرم ها؛امكانات و تجهيزات مورد نياز هر برنامه و بازديد از فضاهاي ضروري جهت اجراي مناسب هر برنامه حداقل 48 ساعت قبل از اجراي برنامه؛حضور اول وقت در روز اجراي برنامه در محل برگزاري و انجام بازديد اوليه از قسمتهاي مختلف شروع ثبت نام از  شركت كنندگان بر حسب فهرسن رايانه اي

4-تكميل مستندات مربوط به فرم شماره 51(فهرست افراد شركت كننده؛ حضور و غياب؛ اعلام اسامي غائبين و...) و بررسي مدارك فوق در حضور مسئول اجرائي در حين برگزاري مراسم  و سپس در صورت تائيد مسئول اجرائي ارجاع به واحد رايانه بمنظور اعمال ليست حضور و غياب و سپس اخذ ليست رايانه اي نهائي سخنران و شركت كنندگان در برنامه بمنظور درج در سوابق و پوشه برنامه

5-تكميل كليه مدارك و مستندات مورد نياز در هر برنامه كه بايد پس از اجرا در پوشه مربوطه طبق فرمهاي شماره 50و60 قرار گيرد و سپس تحويل مدارك فوق بصورت حضوري به مسئول اجرائي

 

مسئول پاسخگوئي به مراجعين

(امور ثبت نام و صدور گواهي ها اعم از گواهي شركت المثني و...)

1-ورود اطلاعات مربوط به برنامه هاي آموزشي طبق تقويم مصوب به سيستم رايانه اي در ابتداي هر ماه بر اساس مجوز صادره مربوط به هر برنامه

2-انجام امور ثبت نام از متقاضيان شركت در برنامه طبق ضوابط و مندرجات مربوطه در مجوز برنامه ها و نيز اطلاعيه روزنامه و دستورات مسئول واحد بر حسب اولويت هاي مورد نظر در مجوزها و ترتيب ثبت نام

3-ارائه ليست كامل رايانه اي مشمولين قانون كه در يك برنامه خاص ثبت نام شده اند( در قالب فرم 51) و فرمهاي نظرسنجي ؛ ماموريت و اعلام برنامه حداقل 72 ساعت قبل از شروع برنامه به مسئول سالن (ليست شركت كنندگان حداكثر تا 72 ساعت قبل از شروع برنامه هاي رشته هاي عمومي و يا كليه رشته ها بسته ميشود مگر در برنامه هائي كه زمان بسته شدن ليست آنها از طرف مسئول اجرائي يا مسئول واحد طولاني تر اعلام شود.)

4- اخذ ليست حضور و غياب نهائي از مسئول اجرائي كه به تائيد نامبرده نيز رسيده پس ازاجراي برنامه و ورود اطلاعات شركت كنندگان و سخنرانان حاضر و غائب به سيستم بر حسب تائيديه هاي مورد نظر و آماده نمودن سيستم جهت ارائه گواهي شركت در برنامه به متقاضيان (در مورد برنامه هائي كه صدور گواهي آنها توسط مسئول واحد آموزش مداوم به روزهاي بعد از اجراي برنامه موكول مي شود لازم است تائيديه لازم جهت صدور گواهي از مسئول واحد اخذ و سپس گواهي هاي افراد صادر شود.)

 

مسئول سمعي بصري

انجام كليه امور سمعي و بصري در مكان و زمان اجراي برنامه هاي آموزشي با هماهنگي مسئول اجرائي و مسئول سالن شامل:

1-تامين صوت و نور مناسب جهت اجراي برنامه در مكان سالن و فضاهاي فيزيكي مجاور سالن

2-تامين سيستم مناسب رايانه اي و تصويري جهت اساتيد و تصويري جهت مدعوين به منظور ارائه و بهره برداري از مطالب آموزشي

3-ضبط صوتي تصويري برنامه هاي آموزشي مورد نظر در حد نياز اعلام شده از سوي واحد و مسئول اجرائي در برنامه ها

4-ارائه به موقع پيشنهادات و؛ يا نيازمنديها ويا مشكلات احتمالي در بخش سمعي بصري به صورت مكتوب به مسئول سالن و پيگيري مناسب به منظور حل و رفع مشكل؛ تا اجراي برنامه هاي آموزشي بعدي با مشكل مواجه نشود.

5-دقت كافي در زمان اجراي برنامه ها از نظر امور سمعي و بصري (در صورت ضرورت به خروج از محل لازم است يك نفر جايگزين با هماهنگي مسئول سالن براي امور سمعي و بصري در محل سالن مسنقر نمايد.)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

بازديدكنندگان

امروز: 100
ديروز:42
اين هفته: 230
هفته‌ي گذشته: 434
اين ماه: 1882
ماه گذشته: 4314
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.