• سال 93

 

آئین نامه کمیته آموزش مداوم


آئین نامه کمیته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ماده 1- به منظور ارتقای کیفی و کمی برنامه های آموزش مداوم و در راستای پروژه اعتبار بخشی و اجرای هر چه مطلوب تر قانون آموزش مداوم، کمیته آموزش مداوم که از این پس در این آئین نامه کمیته نامیده می شود در واحد آموزش مداوم تشکیل می گردد.

ماده 2- وظایف و اختیارات کمیته به شرح زیر است:

1-2- شناسایی نیازهای آموزشی براساس منابع نیازسنجی

2-2- انتخاب موضوعات آموزشی براساس نیازها

3-2- تعیین اهداف و ارائه آن به دبیران برنامه ها و شرکت کنندگان قبل از اجرای برنامه

4-2- تعیین نحوه ارزیابی میزان دست یابی به اهداف

5-2- تأیید اعضای هیأت علمی به عنوان دبیر علمی و سخنرانان برنامه براساس ارزشیابی فعالیت های قبلی

6-2- ارزشیابی فعالیت های قبلی به منظور تعیین اثربخشی فعالیت های آموزش مداوم و میزان دست یابی به اهداف آموزشی

7-2- بررسی کیفیت برنامه های آموزش مداوم به طور منظم به منظور به کاربردن نتایج در برنامه ریزی

 8-2- ارزیابی مجدد برنامه های آموزش مداوم به طور سالانه به منظور نقد فعالیت های سال گذشته و تدوین اهداف
برنامه ریزی سال آینده و گزارش به اداره کل آموزش مداوم

9-2- مرور یا تجدید نظر رسالت آموزش مداوم براساس ارزیابی فعالیت های سال گذشته و تدوین اهداف سال آینده جهت تصویب نهایی در شورای آموزش مداوم دانشگاه

10-2- نظارت و هماهنگی فعالیت های آموزش مداوم گروه ها، بخش ها، بیمارستان های معتبر و دیگرسازمان های وابسته به سلامت

11-2- توسعه شیوه های متعدد آموزشی در جهت دست یابی به اهداف و پاسخگویی نیازهای آموزشی شناسایی شده

12-2- نظارت بر نحوه مستندسازی و نگهداری مدارک موید حضور مشمولین در فعالیت های آموزش مداوم

13-2- توسعه استفاده از مطالب پایا (دست نوشته ها، شنیداری -  دیداری، شنیداری) در ارائه دوره های آموزشی

تبصره 1: اعضای کمیته آموزش مداوم می بایست از حداقل 5 سال سابقه فعالیت آموزشی و پژوهشی و یا 3 سال در آموزش مداوم برخوردار بوده و یا دوره های آموزشی مرتبط را گذرانده باشند.

تبصره 2: دوره خدمت اعضاء متغییر بوده تا کمیته علیرغم گرفتن نیروهای جدید همواره از اعضاء با تجربه برخوردار باشد لذا حداکثر یک سوم اعضاء سالانه تغییر می نماید.

تبصره 3: اعضای کمیته توسط شورای هماهنگی، برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه برای مدت یکسال انتخاب می شوند و تمدید فعالیت ایشان پس از یکسال بر عهده شورای فوق می باشد.

ماده 3- اعضای کمیته عبارتند از:

1-3- مسئول آموزش مداوم

2-3- کارشناسان برنامه ریزی آموزش مداوم

3-3- نماینده EDC

4-3- نماینده گروه آموزشی حسب مورد

5-3- دو نفر عضو هیأت علمی شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه

6-3- سه نفر صاحب نظر رشته آموزش پزشکی به دعوت آموزش مداوم

ماده 4- مسئول آموزش مداوم دانشگاه اداره جلسات کمیته را به عهده خواهد داشت. همچنین تعیین دستور جلسات و دعوت از اعضاء برای شرکت در جلسات عادی و فوق العاده بر عهده ایشان است.

تبصره: رئیس کمیته در اولین جلسه یکی از اعضاء را به عنوان قائم مقام انتخاب می کند. قائم مقام مسئولیت تشکیل و اداره جلسات را در غیاب رئیس کمیته بر عهده خواهد داشت.

ماده 5- دبیری کمیته بر عهده یکی از کارشناسان ذیربط آموزش مداوم به معرفی مسئول آموزش مداوم است.

تبصره: دبیر جلسه مسئولیت طرح مطالب ارجاعی به کمیته پس از بررسی مقدماتی و تهیه سوابق امر، ثبت و ضبط صورتجلسات و ارسال مصوبات و آراء کمیته به مراجع ذیربط را بر عهده خواهد داشت.

ماده 6- جلسات کمیته حداقل هر ماه یکبار در روز و ساعت معین و با دعوت قبلی انجام می شود.

تبصره: تشکیل جلسات فوق العاده با نظر رئیس کمیته، مشروط به اینکه حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه دعوت از اعضاء انجام شده باشد، بلامانع است.

ماده 7- جلسات کمیته با حضور حداقل 2/1  اعضاء به اضافه یک، رسمیت می یابد.

ماده 8- رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه در مورد مسائل مطروحه نافذ خواهد بود.

ماده 9- مصوبات و نظرات کمیته حسب مورد لزوم با امضای مسئول آموزش مداوم ابلاغ خواهد شد.

این آئین نامه مشتمل بر 9 ماده و 6 تبصره و 19 بند در تاریخ 13/10/1385 به تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

بازديدكنندگان

امروز: 149
ديروز:203
اين هفته: 352
هفته‌ي گذشته: 1057
اين ماه: 2632
ماه گذشته: 5950
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.