• سال 93

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید! خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

استفاده از دستگاه های خشک کن دست توصیه نمی شود

نتايج حاصله از تحقيقات انجام شده حاکی از آن است که افرادی که در مقابل خشک کن های برقی قرار می گیرند احتمالا بیشتر در معرض ابتلا به باکتری هایی هستند که این هوای داغ به سوی آنها گسیل می دارد.به گزارش وب دا ،…

ادامه مطلب

هوای ناپاک در هفته هوای پاک استنشاق کنید!

ادادشت روز: 29  دي الي پنج بهمن هفته هواي پاک نامگذاري شده است ، نامگذاري نمادين اين هفته به معني آن است که به فکر آسمان شهرمان باشيم و از آن غافل نشويم .به گزارش وب دا ، اين روزها قصه آلودگي هواي شهرهاي بزرگ…

ادامه مطلب

خواب رفتن دست ها از پیشگیری تا درمان

اکنون شده وقتی طولانی‌مدت گوشی تلفن یا چادرتون را نگه داشته‌ايد، احساس کنید دستتان خواب رفته و یا سنگین شده است؟! یا صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوید و حتی شب‌ها هنگام خواب، احساس سوزن‌سوزن و بي‌حس شدن دست‌ها بطوري که نتوانید براحتی دست خود…

ادامه مطلب

کسب ربته دوم در رتبه بندی جهانی 4ICU

در جديدترين رتبه بندي وب سايت دانشگاههاي جهان 4ICU دانشگاه علوم پزشکي مشهد در رده دوم کشوري در ميان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور قرار گرفت.به گزارش وب دا ، در اين رتبه بندي که نتايج آن در 20 ژانويه 2014 اعلام شده است دانشگاه علوم…

ادامه مطلب
 
Persian_Category

Persian_Category

اهداف اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد


گزيده قوانين

دریافت فایل PDF مقررات و بیانیه رسالت

الف-گزيده قانون نهائی آموزش مداوم جامعه پزشکی ايران مصوب مجلس شورای اسلامی
 
تذکر : با توجه اينکه مطالب ذيل گزيده ای از متن اصلی می باشند, لذا توالی شماره ها وحروف به ترتيب و پشت سر هم نمی باشد
ماده يک : به منظور ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی جامعه پزشکی کشور, وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی موظف است از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور (پزشک , دندانپزشک , دکترای داروساز , دکترای حرفه ای و متخصصين علوم آزمايشگاهی و تشخيص طبی و دکترای علوم بهداشتی) با همکاری سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران و برگزاری و ارزشيابی آموزش مداوم جامعه پزشکی در طول هر پنج سال اقدام نمايد
تبصره يک : مدت شرکت مشمولان موضوع اين ماده در دوره  های نظری و عملی آموزش مداوم جامعه پزشکی جزو سوابق خدمتی آنها محسوب می گردد
ماده چهار : کليه افراد مشمول اين قانون موظفند
 درزمان صدور  يا تمديد اجازه فعليت در رشته های گروه پزشکی و .... مانند پروانه تاسيس مطب , پلی کلينيک , بيمارستان , آزمايشگاه , راديولوژی , داروخانه و ... گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا آن زمان شامل فرد می شود , ارائه نمايد
در زمان استفاده از خدمات و تسهيلات پيش بينی شده برای رشته های گروه پزشکی و شاغلان آنها , گواهی شرکت در دوره های فوق را ارائه نمايند . مصاديق اين تحصيلات و امتيازات مربوط بر اساس آئين نامه اجرائی اين قانون خواهد بود
تبصره يک : وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی مجاز است هر پنج سال يکبار نسبت به تمديد پروانه فعاليت موضوع بند يک اين ماده اقدام نمايد و از تمديد پروانه فعاليت آن عده از مشمولان  موضوع اين قانون که بدون عذر موجه در اين گونه فعاليت ها شرکت ننموده اند , خودداری نمايد
ب- گزيده آئين نامه اجرايیگزيده آئين نامه اجرائی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی ايران مصوب هيأت وزيران
 
ماده يک : اهداف کلی اجرای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور - مصوب 1375 - که در اين آئين نامه به اختصار قانون ناميده می شود . ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی موضوع ماده يک قانون بهينه سازی خدمات بهداشتی و درمانی کشور و دستيابی به استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته منطبق با نيازهای جامعه به روش های ياد شده زير است
الف) افزايش سطح آگاهی های علمی , دانش فنی و مهارتهای حرفه ای مشمولان قانون
ب ) بهنگام کردن دانش پزشکی مشمولان قانون به منظور آشنايی با تازه های علمی و عملی حرفه مربوط وانطباق آنها با نيازهای جامعه
ج) آشنا کردن جامعه پزشکی با سياست های , جهت گيريهای و اولويتت های بهداشتی و درمانی کشور و جلسه مشارکت آنها
د) تقويت و تحکيم آموخته های درست قبلی
ه ) آشنايی جامعه پزشکی با استانداردهای کارآمد و مطلوب خدمات پزشکی و حرفه های وابسته
ماده سه : چکونگی کنترل و شرکت افراد مشمول قانون (موضوع ماده یک و چهار) به شرح   زير تعيين می شود
بند يک - پزشکان , دندانپزشکان , دکترای داروساز و متخصصين و دکترای حرفه ای علوم آزمايشگاهی و دکترای علوم بهداستی در زمان صدور پروانه اشتقال اعم از پروانه مطب دائم يا موقت يا پروانه تاسيس و مسئول فنی موسسه از زمان فارغ التحصيلی موظف به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم تا آن زمان هستند و پس از آن نيز بايد هر پنج سال يکبار برای تمديد آن , پس از کسب امــتيازات لازم آموزش مداوم اقدام کنند . در غير اين صورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا شرکت در دوره های آموزشی و تمديد مجدد , مطابق ضوابط اغتبار ندارد
بند چهار - صاحبان پروانه تاسيس و مسئول فنی موسسات پزشکی ( بيمارستان , درمانگاه , مرکزجراحی محدود و معيين , رايولوژی , طب هسته ای , داروخانه , آزمايشگاه و نظاير آن)که دارای يکی از مدارک دکترای پزشکی ,  دندانپزشکی , علوم آزمايشگاهی ,  داروسازی ودکترای حرفه ای علوم آزمايشگاهی می باشند , در هنگام اخذ پروانه يا تمديد پروانه خود هر پنج سال يکبار موظف به ارائه گواهی آموزش مداوم هستند و تمديد پروانه منوط به ارائه گواهی شرکت در برنامه های آموزش می باشد
ماده پنج : مصاديق تسهيلات و امتيازات مندرج در بند دو ماده چهار قانون که افراد مشمول در زمان استفاده از آن موظف به ارائه گواهی شرکت کامل در دوره های آموزش مداوم هستند عبارتند از
مامورِيت در داخل کشور -
استفاده از سهميه دارو , لوازم طبی و آزمايشگاهی -
امتياز نوبت داروخانه و آزمايشگاه -
اسثفاده ازتسهيلات تخصصی -
تبصره : شورای عالی آموزش مداوم جامه پزشکی مجاز است هر پنج سال يکبار در راستای سياست های وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی تسهيلات و امـيازات را ت,ديل , اضافه و يا کم کند
ماده شش : تنها مورد معذوريت از شرکت در برنامه های آموزش مداوم عدم فعاليت حرفه ای  قانون فرد مشمول است
ماده هفت : کليه وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ,  و همچنين بخششهای خصوصی و ساير دانشگاه ها موظف به رغايت مفاد اين آئين نامه و آطجاد امکان شرکت کارکنان مشمول قانون در دوره آموزش مداوم هستند
ماده نه : تعيين مقدار حق ثبت نام شرکت کنندگان در برنامه های آموزشی با رعايت نظرات دانشگاه ها توسط شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی هر ساله تعيين و ابلاغ ميشود

 

 
 
 
 
 

 

 

 

اعضاي اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي مشهد


معاونت آموزشی دانشگاه > اداره آموزش مداوم  
   

سمت: مسئول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکي

تحصيلات: متخصص بيماريهاي عفوني و گرمسيري

 

 

سمت: مسئول امور اجراي

تحصيلات: دکتراي پزشکي عمومي

 

تحصيلات: دکتري پزشکي عمومي

 

 پست الکترونیکی:


 

سمت: کارشناس مسئول امور اجرایی آموزش مداوم

 پست الکترونیکی:

سمت: کارشناس امور آموزشي

تحصيلات: ليسانس برنامه ريزي آموزشي

 

 پست الکترونیکی:

سمت: کارشناس برنامه ريزي و هماهنگي برنامه هاي آموزش مداوم

وظايف

 پست الکترونیکی:

afshariyanr2[at]mums.ac.ir

سمت: کارشناس نيازسنجي آموزش مداوم

 

سمت: امور ثبت نام و رايانه

تحصيلات: فوق ديپلم کامپيوتر

دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

 

وظايف

   

 پست الکترونیکی:

saedia1[at]mums.ac.ir

سمت: مسئول دفتر آموزش مداوم

تحصيلات: لیسانس حقوق

 پست الکترونیکی:

moshirahmadia1[at]mums.ac.ir

سمت: امور اداري و اجرايي

تحصيلات: کاردانی امور اداری

 

پست الکترونیکی:

سمت: مسئول بايگاني

تحصيلات: سيکل

 

وظايف

 

 پست الکترونیکی:
 


شرح وظایف امور ثبت‌نام و رایانه صفحه اصلي > معاونت آموزشي > اداره آموزش مداوم
شرح وظایف امور ثبت‌نام و رایانه

 همکاران

امور ثبت‌نام و رایانه

-  صدور گواهی شرکت در برنامه های آموزشی

- ثبت کلیه اطلاعات مربوط به مشمولین قانون در رایانه

- ثبت و قراردادن کلیه اطلاعات و مطالب آموزشی در سایت آموزش مداوم پس از هماهنگی با خانم مسعودی

-  به روز نگهداشتن مداوم اطلاعات سایت آموزش مداوم

-  استقرار اطلاعات مربوط به برنامه های آموزش مداوم در سایت (شامل تقویم برنامه ها، بروشور، اهداف و ...)

- مبادله اطلاعات و مطالب با مشمولین قانون آموزش مداوم از طریق سایتEmail

- مسئولیت اداره سالن در برگزاری آموزش مداوم بر حسب مورد

-  پاسخگویی به ارباب رجوع بخش اجرائی

تحصيلات: فوق ديپلم کامپيوتر

دانشجو مهندسی فناوری اطلاعات

 

 

شرح وظايف کارشناس اجرایی


صفحه اصلي > معاونت آموزشي > اداره آموزش مداوم دانشگاه
 شرح وظايف کارشناس مسئول اجرایی

 همکاران

- نظارت مستقیم بر چگونگی اجراء برنامه های آموزش مداوم از طریق حضور فعال یا بررسی مستندات دریافتی از مسئول سالن

- تهیه پوشه اختصاصی هر برنامه و انجام اقدامات مربوط به فرم شماره 50 و تحویل به مسئول سالن

- اخذ و بررسی مدارک تکمیل شده هر برنامه پس از اجراء از مسئولین سالن و پیگیری رفع نقص احتمالی

-  تقسیم و تعیین مسئولیت اجرای هر برنامه بین پرسنل اجرائی براساس تقویم ماهیانه برنامه ها

-  پاسخگویی به مراجعین بخش اجرائی در موارد ضروری

تحصیلات: کارشناسی

شرح وظايف کارشناس برنامه ریزی آموزشی


 صفحه اصلي > معاونت آموزشي >اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 شرح وظايف کارشناس برنامه ریزی آموزشی

 همکاران

 
 - تدوین اولویت های آموزشی رشته های تخصصی براساس نتایج نیازسنجی

-  برنامه ریزی برنامه های سالیانه آموزش مداوم جامعه پزشکی با هماهنگی بخش های مرتبط

- دبیر کمیته علمی آموزش مداوم

- تلاش در جهت جلب مشارکت مدیران گروه های آموزشی و بخشهای توانمند غیردانشگاهی در اجرای برنامه ها

- تلاش در جهت توسعه شیوه های نوین و فعال آموزش پزشکی و ارتقاء کیفی برنامه ها

- مشارکت در پیشبرد برنامه اعتباربخشی و نیل به استانداردهای آموزش مداوم

- پی گیری تشکیل منظم و اجراء تصمیمات کمیته علمی آموزش مداوم
- پی گیری تشکیل کمیته علمی و هماهنگی با دبیر علمی هر برنامه جهت اجرای مصوبات کمیته آموزش مداوم
 
عصمت شیخ سعد آبادی
سمت: کارشناس برنامه ریزی آموزشی
تحصیلات: لیسانس برنامه ریزی آموزشی
 
    

 

 

بازديدكنندگان

امروز: 150
ديروز:327
اين هفته: 680
هفته‌ي گذشته: 1057
اين ماه: 2960
ماه گذشته: 5950
افراد آنلاين:1
اعضا ی آنلاین : 0
مهمان آنلاین : 1

اوقات شرعی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.